Notification of Arrival
ข้ามไปที่เนื้อหา

ใหม่

ประหยัด 51.00 ฿ ประหยัด 51.00 ฿

สวิตช์ฮับ D-Link DGS-1008A

ราคาปัจจุบัน 599.00 ฿
Save 51.00 ฿ 7%off
ราคาเดิม 650.00 ฿
ราคาเดิม 650.00 ฿ - ราคาเดิม 650.00 ฿
ราคาเดิม 650.00 ฿
599.00 ฿ - 599.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 599.00 ฿
Save 51.00 ฿ 7%off

วิธีการชำระเงิน

  • 8 high-speed Gigabit ports
  • การออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อการจัดวางที่สะดวก
  • การออกแบบที่ไม่มีพัดลมเพื่อการทํางานที่เงียบ
  • นวัตกรรมคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน D-Link Green
  • ตลอดอายุการใช้งาน (LT)
  • น้ำหนัก 0.30 KG

 

เครือข่ายที่รวดเร็วและเชื่อถือได้
Wi-Fi สําหรับธุรกิจ

D-Link DGS-1008A 8-Port Gigabit Easy Desktop Switch สร้างเครือข่ายที่รวดเร็วสําหรับสํานักงานของคุณ เนื่องจากพอร์ต Gigabit Ethernet ให้การเชื่อมต่อแบบมีสายความเร็วสูงสําหรับพีซีหรืออุปกรณ์อื่นๆ สูงสุดแปดเครื่อง DGS-1008A ยังมีคุณสมบัติ QoS ซึ่งจัดลําดับความสําคัญของการรับส่งข้อมูลเครือข่ายเพื่อให้ข้อมูลที่ไวต่อเวลาถูกส่งอย่างมีประสิทธิภาพแม้ในช่วงที่มีการรับส่งข้อมูลสูง

อนุรักษ์พลังงาน

ประหยัดพลังงาน

8-Port Gigabit Easy Desktop Switch ช่วยให้คุณประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติผ่านหลายวิธี ทําให้สวิตช์ประหยัดพลังงานได้มากโดยลดการใช้พลังงานสําหรับพอร์ตหรือพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ซึ่งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ปิดตัวลง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 
8-Port Gigabit Easy Desktop Switch ได้รับการออกแบบโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ Energy Star ระดับ V รวมถึงข้อบังคับ CEC และ MEPS ที่เข้มงวดซึ่งต้องใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่ประหยัดพลังงาน สวิตช์ยังสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS เพื่อลดการใช้วัสดุอันตราย และใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ซึ่งช่วยลดของเสีย โดยเป็นไปตามคําสั่ง WEEE