loading

นโยบายการรับประกันสินค้า

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายภายใน 7 วัน

 1. ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถนำสินค้ามาเปลี่ยน/คืนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาดให้แก่ลูกค้า
  • กรณีกล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า มีสภาพกล่องบุบ ฉีกขาดไม่สมบูรณ์ กล่องถูกเปิดก่อนในวันรับสินค้า
  • กรณีที่สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า อันเป็นอาการที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้า ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ในราคาที่เทียบเท่า หรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการเป็นสินค้าที่มีราคาแพงกว่าลูกค้าจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มเติม
 3. ในการเปลี่ยน/คืนสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า (Customer Service) ที่เบอร์โทรศัพท์ 061-393-3443 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-19.30 น. 
  เพื่อแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอส่งเปลี่ยน/คืนสินค้า
 4. สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ป้ายยี่ห้อสินค้า คู่มือเอกสารต่างๆ อุปกรณ์ครบถ้วนและไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน
  *หากทางบริษัทฯ มีการตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า หรือไม่เจออาการชำรุด เสียหายตามที่ได้ระบุเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าวกลับคืนแก่ลูกค้า

   
 5. สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เช่น
 • สินค้าชำรุด หล่น แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ  หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 • สินค้าที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟตก ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้)
 • ความเสียหายจากการซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือปัญหาที่มาจากการติดตั้ง Hardware, Software ของลูกค้าที่เพิ่มเติมภายหลังซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ
 • มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น
 • มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายภายหลัง 7 วัน
 

หากสินค้าที่ลูกค้าซื้อไป พบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานภายหลัง 7 วัน (นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า) แต่ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน กรณีนี้สินค้าจะเข้าเงื่อนไข “การส่งเคลมศูนย์” ตามเงื่อนไขประกันสินค้าหลังการขาย ซึ่งระยะเวลาการรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและการรับประกันของแต่ละแบรนด์ผู้ผลิตสินค้า

วิธีการส่งเคลมสินค้า ​สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

 1. ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการส่งเคลมสินค้าได้ที่ร้าน Speed Computer และ Speed Gaming ทุกสาขา
 2. ส่งไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารการส่งเคลมสินค้า มาที่
   

  บริษัท สปีด คอมพิเตอร์ จำกัด 
  1110 ถนน บางนา-ตราด, เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  https://goo.gl/maps/6LTENX3KonggMZ3g7

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งเคลมสินค้า >> คลิกที่นี่
   

ลูกค้าสามารถส่งเคลมได้ที่ศูนย์บริการของแบรนด์ผู้ผลิตสินค้านั้นๆ ด้วยตนเอง

การเช็คประกันสินค้า

ทางเรากำลังเร่งพัฒนาระบบให้ลูกค้าสามารถเช็คได้เองผ่านเวป speedcom.co.th

ตอนนี้สามารถเช็คได้โดยแจ้ง Serial Number และเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นสมาชิกไปที่

 

หมายเหตุ*

 

- ทางบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการฝากส่งเคลมไปยังศูนย์บริการเท่านั้น มิได้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนเองใดๆ โดยบริษัทฯ จะต้องนำสินค้าส่งไปที่ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

เพื่อตรวจสอบปัญหาของสินค้าและดำเนินการรับเคลมในการเคลมสินค้าจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้ประกันของแต่ละแบรนด์สินค้าผู้จัดจำหน่าย


- ระยะเวลาการดำเนินการเคลมประมาณ 15-30 วันทำการ หรือ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการศูนย์นั้นๆ


- ​ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน ตามเงื่อนไขของแบรนด์ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้

​​​⇒ Customer Service

Tel : 061-393-3443

Line : @Speedcom

Email : contact@speedcom.co.th