loading
ภาษาไทย

แจ้งชำระเงิน

 

 ○ แจ้งผ่านฟอร์มแจ้งการชำระเงินผ่านหน้าแจ้งการชำระเงินเว็บ speedcom.co.th 

 

➥ 1. หลังจากที่ลูกค้าทำการ Check Out ตะกร้าสินค้าและยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ระบบจะสร้าง “แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน” ของรายการที่สั่งซื้อในขั้นตอนถัดไป

** ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อผ่านทาง Email ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้

 

 

 

➥ 2. กรอกรายละเอียดการโอนเงินให้ครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์หลักฐานการโอนเงิน

 

➥ 3. กด Submit เพื่อยืนยัน จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงิน

 

 

หรือหากพบปัญหาในการแจ้งชำระเงินผ่านฟอร์มแจ้งชำระเงิน สามารถทำได้อีกวิธี คือ

 

 

○ แจ้งชำระเงินผ่าน Email "contact@speedcom.co.th"

 

โดยการส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินมาที่ contact@speedcom.co.th

พร้อมแจ้งรายละเอียดคำสั่งซื้อมาใน Email ดังนี้

1. หมายเลขคำสั่งซื้อ

2. ชื่อ-นามสกุล (ที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อ)

3. เบอร์โทรศัพท์