loading
เรียงตาม
แสดง
รหัสสินค้า : QNAP-TS-231P2-1GB-TH
NAS (อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย) QNAP NAS (2-Bay) TS-231P2 TH
  • - CPU? Annapurna Labs AL-314, 4-core,1.7GHz
  • - System Memory? 1GB DDR3 RAM / 1 x SODIMM (Max. 8GB)
  • - Flash Memory? 512MB NAND Flash
  • - Hard Disk Drive 2 x SATA 6Gb/s HDDs/SSDs; Hot-swappable
10,500 ฿
รหัสสินค้า : TS-332X-2G
NAS (อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย) QNAP 3-BAY TS-332X-2G
  • - INTERFACE : 3 X DRIVE BAYS
  • - 3.5 SATA HDD
  • - 2.5 SATA HDD
  • - 2.5 SATA SSD
15,900 ฿
ตัวกรอง
ค้นหา
แบรนด์