Notification of Arrival
ข้ามไปที่เนื้อหา

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ 

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้..

✔ กรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาดให้แก่ลูกค้า

✔ สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ อันเป็นอาการที่เกิดความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

✔ ทางร้านทำการตรวจสอบว่าสินค้ามีอาการเสีย ไม่สามารถใช้งานได้จริง

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่เป็นสินค้ารุ่นเดิม หรือ อัพเกรดรุ่นทดแทนที่มีราคาเท่ากัน หรือมีมูลค่าแพงกว่าโดยการเพิ่มเงินส่วนต่าง

โดยสินค้าเดิมที่ส่งคืนมาจะต้องมีอุปกรณ์ครบ สินค้าและกล่องสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่อยู่ในสภาพผิดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้..

สินค้าชำรุด หล่น แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ ร้าว ทะลุ เปียกน้ำ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป มีรอยขูด ขีด ที่จอภาพหรือที่แผงวงจร

สินค้าที่ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟตก ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้)

มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ, มูลสัตว์ สนิม สายวงจรขาด, สติ๊กเกอร์รับประกันหลุดลอก/จางหาย เป็นต้น

ความเสียหายจากการซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้องหรือปัญหาที่มาจากการติดตั้ง Hardware, Software ของลูกค้าที่เพิ่มเติมภายหลังซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ

สินค้าที่ไม่มีกล่องบรรจุภัณฑ์, Sticker/Serial Number ฉีกขาด, อุปกรณ์ภายในแพคเกจไม่ครบ

สินค้าที่มีอาการเสีย เนื่องจากการใช้งานผิดประเภท เช่น มีอาการเสีย หรือมีอาการข้างเคียงผลจากการขุดเหรียญคริปโต

ไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่เกิดจากความไม่พอใจ หรือ เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าเองทุกกรณี


การเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้ 

  1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ พร้อมระบุอาการเสีย ไปที่ Line ID: @speedcom

  2. ลูกค้านำสินค้าไปเปลี่ยนตามที่แอดมินแนะนำ ที่สาขาใกล้บ้าน หรือ ส่งพัสดุมาที่ 

บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด

1114 ชอย 20/1 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  

(ระบุหน้ากล่องว่า "เปลี่ยน/คืนสินค้า")

  1. รอพนักงานทำการตรวจสอบ

  2. หากพนักงานตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าไม่สามารถใช้งานได้จริง และเข้าเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า พนักงานจะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ที่เป็นรุ่นเดิมให้กับลูกค้า

  • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่เป็นรุ่นอื่น ที่มีราคาเท่ากันเท่านั้น หรือมีมูลค่าแพงกว่าโดยการเพิ่มเงินส่วนต่าง

  • กรณีที่ทางร้านไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนให้กับลูกค้าและลูกค้าไม่ต้องการสินค้ารุ่นอื่นทดแทน ทางร้านจะทำการคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 1-15 วันทำการ