loading

วิธีการชำระเงิน

 

  

 

                                             

 

 

                             เมื่อลูกค้าได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

                                แจ้งผ่านฟอร์มแจ้งการชำระเงิน จากหน้าแจ้งการชำระเงิน หรือ คลิกที่นี่

                                สแกนใบ payin หรือ print screen หน้าจอการโอนเงิน(กรณี Online) มาที่ ...@speedcom.co.th

                                ส่ง Fax สำเนาใบ payin เข้ามาที่ 02-xxxxxxx

 

 

 

 

                        

 

                                ลูกค้าต้องมียอดซื้อขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

                                ลูกค้าสารมารถชำระเงินด้วยเงินสดกับเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า เมื่อได้รับสินค้า โดยจะมีพนักงานทำการยืนยันออเดอร์สินค้า ก่อนดำเนินการจัดส่ง

 

                                (เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่การจัดส่ง กรุงเทพฯ และ เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่)

 

 

 

 


                         

 

                                ลูกค้าสารมารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกับเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า เมื่อได้รับสินค้า โดยจะมีพนักงานทำการยืนยันออเดอร์สินค้า ก่อนดำเนินการจัดส่ง                               

                                (เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่การจัดส่ง กรุงเทพฯ และ เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่) 

 

 

 

 

                         

 

                                  1. ลูกค้าทำการ Check Out ตะกร้าสินค้า

 

                                  2. ระบบจะสร้าง “แบบฟอร์มการชำระเงิน” ของรายการที่สั่งซื้อ พร้อมจัดส่งข้อมูลไปให้ทาง Email ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้

 

                                  3. นำ Barcode ใบรายการสั่งซื้อ ไปชำระที่เค้าเตอร์บริการต่างๆ ดังนี้

 

 

 

                                                                

 

 

                                                                หมายเหตุ :  *จุดรับชำระในเครือเคาน์เตอร์ CEN PAY ค่าธรรมเนียม 7 บาท วันนี้ - 31 ธ.ค. 61

 

 

 

 

 

                         

 

                             ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้า ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทุกแห่ง ทั่วประเทศ

 

                                  1. หลังจากที่ลูกค้าทำการ Check Out ตะกร้าสินค้าแล้ว

                                          ระบบจะสร้าง “แบบฟอร์มการชำระเงิน” ของรายการที่สั่งซื้อ พร้อมจัดส่งข้อมูลไปให้ทาง Email ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้

 

                                  2. ทำการพิมพ์ และนำไปชำระเงินที่ตู้ ATM ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าทำการ Check out ตะกร้าสินค้า

 

                                  3. ใส่เลข Comp Code ของธนาคาร และ Ref1 และ Ref 2 ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ในการทำรายการ

 

                                  4. ชำระค่าสินค้าตามยอดเงินที่ปรากฎบน Pay Slip

 

 

                             ธนาคารผู้ให้บริการ


                                     ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)


                                     ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank Public Company Limited)


                                     ธนาคารไทยพาณิชย์ (The Siam Commercial Bank Public Company Limited)


                                     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayudhya Public Company Limited)


                                     ธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank Public Company Limited)


                                     ธนาคารทหารไทย (TMB Bank Public Company Limited)


                                     ธนาคารยูโอบี (United Overseas Bank)


                                     ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai Bank Public Company Limited)

 

 

 

 

 

                         

 

                             ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้า ผ่านเค้าเตอร์ธนาคารทุกแห่ง ทั่วประเทศ

 

                                  1. หลังจากที่ลูกค้าทำการ Check Out ตะกร้าสินค้าแล้ว

                                          ระบบจะสร้าง “แบบฟอร์มการชำระเงิน” ของรายการที่สั่งซื้อ พร้อมจัดส่งข้อมูลไปให้ทาง Email ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้

 

                                  2. ทำการพิมพ์ และนำไปชำระเงินที่ตู้ ATM ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าทำการ Check out ตะกร้าสินค้า

 

                                  3. ชำระค่าสินค้าตามยอดเงินที่ปรากฎบน Pay Slip

 

 

                             ธนาคารผู้ให้บริการ


                                     ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)


                                     ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank Public Company Limited)


                                     ธนาคารไทยพาณิชย์ (The Siam Commercial Bank Public Company Limited)


                                     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayudhya Public Company Limited)


                                     ธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank Public Company Limited)


                                     ธนาคารทหารไทย (TMB Bank Public Company Limited)


                                     ธนาคารยูโอบี (United Overseas Bank)


                                     ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai Bank Public Company Limited)

 

 

 

 

 

                        

 

 

                                  1. ลูกค้าทำการ Check Out ตะกร้าสินค้า

 

                                  2. ระบบจะนำลูกค้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคาร ที่ลูกค้าได้เลือกไว้

 

                                  3. ให้ทำการ “ล๊อคอิน” เข้าสู่บัญชีของลูกค้า ที่ได้ทำการเปิดใช้บริการไว้

 

                                  4. ดำเนินการ ชำระค่าสินค้า พร้อมยืนยันการชำระเงิน ภายใน 24 ชม.

 

                                  5. เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะกลับมาสู่หน้าเว็บไซด์ speedcom

 

 

 

 

                             ธนาคารผู้ให้บริการ


                                     ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)


                                     ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank Public Company Limited)


                                     ธนาคารไทยพาณิชย์ (The Siam Commercial Bank Public Company Limited)


                                     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayudhya Public Company Limited)


                                     ธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank Public Company Limited)


                                     ธนาคารทหารไทย (TMB Bank Public Company Limited)


                                     ธนาคารยูโอบี (United Overseas Bank)


                                     ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai Bank Public Company Limited)

 

 

 

 

 

                         

 

                                  1. ลูกค้าทำการ Check Out ตะกร้าสินค้า

                                          ระบบจะสร้าง “แบบฟอร์มการชำระเงิน” ของรายการที่สั่งซื้อ พร้อมจัดส่งข้อมูลไปให้ทาง Email ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้

 

                                  2. ทำการพิมพ์ และนำไปชำระเงินโดยใช้ Mobile Banking

 

                                  3. ใส่ Comp Code ของธนาคาร และ Ref1 และ Ref 2 ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

                                          หรือสแกน Barcode ในการทำรายการ ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าทำการ Check out ตะกร้าสินค้า

 

 

                             ธนาคารผู้ให้บริการ


                                     ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)


                                     ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank Public Company Limited)


                                     ธนาคารไทยพาณิชย์ (The Siam Commercial Bank Public Company Limited)


                                     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayudhya Public Company Limited)


                                     ธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank Public Company Limited)


                                     ธนาคารทหารไทย (TMB Bank Public Company Limited)


                                     ธนาคารยูโอบี (United Overseas Bank)


                                     ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai Bank Public Company Limited)

 

 

 

 

 

                         

 

 

                                  1. ลูกค้าทำการ Check Out ตะกร้าสินค้าแล้ว ระบบจะนำท่านไปสู่เว็บไซต์ชำระเงิน เพื่อดำเนินการต่อไป

 

                                  2. กรอกรายละเอียดบัตรเครดิตของลูกค้าให้ครบถ้วน และกดปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

 

                                  3. ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า

 

                                  4. ให้ทำการนำรหัส OTP ที่ได้รับมากรอกที่หน้าเว็บไซต์ในช่อง รหัส OTP

                                          (หากไม่ได้รับรหัส OTP กรุณากดปุ่ม "ขอรหัส OTP" เพื่อให้ระบบทำการส่งรหัส OTP ให้อีกครั้ง)

 

                                  5. กดปุ่ม "ต่อไป" ระบบจะดำเนินการตรวจสอบ ไปจนถึงทำการอนุมัติ การชำระค่าสินค้า

                                          (ในกรณีที่ บัตรเครดิต ไม่ได้รับการอนุมัติ กรุณาติดต่อธนาคารผู้ทำการอนุมัติบัตรของคุณ)


 

                                   *ข้อมูลทั้งหมด จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการดำเนินการในเว็บไซต์


                                    และเราจะไม่ทำการจัดก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ ของผู้ถือบัตรไว้

 

 

                             ธนาคารผู้ให้บริการ


                                     ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)


                                     ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank Public Company Limited)


                                     ธนาคารไทยพาณิชย์ (The Siam Commercial Bank Public Company Limited)


                                     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayudhya Public Company Limited)


                                     ธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank Public Company Limited)


                                     ธนาคารทหารไทย (TMB Bank Public Company Limited)


                                     ธนาคารยูโอบี (United Overseas Bank)


                                     ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai Bank Public Company Limited)

 

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต - www.speedcom.co.th ใช้ Secure Sockets Layer (SSL) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยสำหรับการทำธุรกรรมการค้าออนไลน์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ระบบจะเข้ารหัสข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณ รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อ และที่อยู่ เพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกอ่านได้ขณะที่ส่งผ่านอินเตอร์เน็ต