loading

Warranty Terms

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่

 

 

 

 

วิธีการส่งเคลม

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้า
ได้รับสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้..

กรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาดให้แก่ลูกค้า
สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ อันเป็นอาการที่
เกิดความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

ทางร้านทำการตรวจสอบว่าสินค้ามีอาการเสีย ไม่สามารถใช้งานได้จริง

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่เป็น
รุ่นเดียวกันเท่านั้น
โดยสินค้าเดิมที่ส่งคืนมาจะต้องมีอุปกรณ์ครบ
สินค้าและกล่องสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
เท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่อยู่ในสภาพผิดเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้..

สินค้าชำรุด หล่น แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ ร้าว อุปกรณ์บางส่วน
หลุดหายไป มีรอยขูด ขีด ที่จอภาพหรือที่แผงวงจร

สินค้าที่ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ
(เช่น ไฟตก ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้)

มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม,
คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น

ความเสียหายจากการซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง
หรือปัญหาที่มาจากการติดตั้ง Hardware, Software ของลูกค้าที่เพิ่มเติม
ภายหลังซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ

สินค้าที่ไม่มีกล่องบรรจุภัณฑ์, Sticker/Serial Number ฉีกขาด,
อุปกรณ์ภายในแพคเกจไม่ครบ

 

 

 

 

ส่งเคลมที่ SPEED สาขาใกล้บ้าน
ดูสาขาทั้งหมด คลิก: https://www.speedcom.co.th/stores

 

ส่งไปรษณีย์ถึง SPEED
กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกมาที่สาขา สามารถส่งสินค้ามาทางไปรษณีย์ได้
โดยจะต้องแนบเอกสาร แบบฟอร์มการส่งเคลมมาในกล่องพัสดุด้วย

ส่งมาที่ บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 2 ห้อง 211-218 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
*ระบุว่าส่งสินค้าเคลม

หรือ คลิก: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หมายเหตุ: บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการฝากส่งเคลมไปยังศูนย์บริการเท่านั้น
มิได้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนเองใดๆ โดยบริษัทฯ จะนำสินค้าส่งไปที่ผู้ผลิต
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

 

ส่งเคลมที่ศูนย์ Service เองโดยตรง
ลูกค้าสามารถส่งเคลมด้วยตนเองได้ ณ ศูนย์บริการของแบรนด์ผู้ผลิตทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Customer Service Tel : 061-393-3443 Line : @Speedcom Email : contact@speedcom.co.th